en ulv som har bedratt en mann er en ulv. en ulv som har bedratt en ulv er en sjakal. fordi det finnes ikke noe renhet og aere hos mennesker, ikke noen sannhet eller vennskap.